"Alva" Rossmix Malva har valpar med "Logan" Rossmix Discovery.

Alla valpar är tingade

 

Läs mer på rossmix.se/golden.html

 

Vid intresse kontakta mig på rossmix@live.com eller helene@rossmix.se